Konferenser i en Corona-värld och en stark tro på att alla möten inte blir virtuella

Årets ”Directions” blev, likt många av årets event och sammankomster, helt olik tidigare upplagor. Jonas Stellemark, Produktägare på Scandisys, delar med sig av sina reflektioner från konferensen och om situationen för resebranschen.

Att jobba med D365 Business Central (tidiare Dynamics NAV) innebär till viss del att se fram emot det som kallas ”Directions”. Directions är en årlig konferens som började i Europa med fokus på EMEA, men som de senaste åren har funnits i både USA och Asien med egna konferenser som skapar mötesplatser för de som jobbar med Business Central som produkt.

Om man går några år tillbaka, till då Dynamics NAV hade en releasecykel med max en release per år, så var konferensen den naturliga tidpunkten för att presentera ny funktionalitet och verktyg. Idag jobbar Microsoft med tightare releasecykler (två större releaser varje år samt månatliga patchar/funktioner), vilket gör att kopplingen inte är riktigt lika tydlig. Trots det, hålls Directions EMEA oftast i samband med oktober-releasen av Microsofts olika lösningar.

Men årets upplaga var speciell... Planen, sedan minst ett år tillbaka, var att hålla konferensen i Milano men detta satte Covid 19 tidigt stopp för. Det var en tydlig "Hotzone" i Italien, varpå man flyttade den planerade konferensen till Prag i november. I slutet av sommaren blev det tydligt för arrangörerna att det inte ens då skulle vara möjligt att arrangera en "fysisk" konferens, med alla de möten som är viktiga i detta sammanhang.

Därför planerade man snabbt om och byggde upp ett mycket bra virtuellt arrangemang med deltagare från hela världen.

Under den inledande Key noten var det uppenbart att vi, trots Corona, jobbar med en produkt som lever och är välmående. Detta är inte minst tydligt genom att Microsoft med partners har rullat ut 10 000 kunder som använder BC (Business Central) som en SaaS-lösning på två-tre år. Man betalar helt enkelt per användare och månad. Det innebär att kostnaden för att komma igång blir avsevärt lägre samt att tröskeln, i vissa delar, blir mycket lägre.

Därtill är det tydligt att ISV-partners (de som bygger industrispecifika lösningar) verkligen har omfamnat det nya programmeringsspråket samt Appsource som källa för affärer, då det idag finns 1000 Appar för Business Central i Appsource. Det är något som är unikt för SMB-marknaden. Det innebär att du, med BC i grunden, kan ha en verksamhet som jobbar med resor eller en större IT-verksamhet där man säljer licenser med periodisk fakturering. Detta med väldigt få egna anpassningar samt i en SaaS-miljö där Microsoft ständigt tillför funktionalitet.

Det faktum att det idag finns 2200 partners från hela världen som har kunder i SaaS, är också en tydlig effekt av den tillväxt som finns i ekosystemet.

image1.png

Microsoft är ett stort företag men de senaste åren är det uppenbart att de har förstått vikten av att lyssna på sina partners och kunder. Det är också tydligt att man arbetar med att skapa en möjlighet för användare att lära sig mer, genom att hela hjälpstödet finns publikt samt den stora kunskapsbanken Learns.

Därtill har Microsoft allt mer introducerat Ideas som ett tydligt verktyg där partners och kunder kan komma med förslag på olika funktionaliteter. I releasen för oktober 2020 har man från denna portal tagit med 47 (!) olika funktioner, vilket motsvarar 10% av de röster som har lagts på de viktigaste funktionerna.

Plötsligt händer det...

Microsoft Business Central blir "Open Source"! Dessutom finns idag möjligheten att, via Github, ladda upp förslag på funktioner/moduler som Microsoft – om de ser det som en bra och behövlig lösning – kvalitetsgranskar och lägger in i releaserna. I september kom den första modulen som är helt byggd av en enskild, utomstående person. I grunden är detta en metod som användes relativt mycket i början av Business Centrals liv under namnet ”Navision”, då exempelvis Servicemodulen är en lösning utarbetad av en partner tidigt under 2000-talet.

image2.png

Ny funktionalitet

Scandisys har under många år arbetat med en lösning för reseindustrin/resebyråer där vi varit väldigt unika, eftersom att vi har implementerat AX 2009 på mindre än en vecka hos kunden inklusive utbildning och annat. Detta har varit möjligt tack vare en hårt styrd metodik, vilket har uppskattats av våra kunder då det gett hanterbara kostnader för deras implementation av sitt ERP.

Därför värmer det att höra att Microsoft lyfter fram att man jobbar med onboarding som en viktig del i den förbättringspotential som man ser i Business Central. Allt är ju i grunden syftande till att möjliggöra en snabb igångsättning för kunderna. Det värmer ännu mer att se att de väljer samma metod som vi redan har valt för att göra det enkelt att sätta upp Scandisys TMS på Business Central. I vår lösning jobbar vi med att alla inställningar skall kunna sättas upp med hjälp av "assisted Setup".

Likaså innebär kombinationer av andra tekniker att vi kommer att kunna automatisera och centralisera uppsättningen av Scandisys TMS ännu mer, vilket gläder mig då det är en nyckel till att skapa en rimlig TCO för kunden.

En annan positiv aspekt är att Microsoft rullar ut på i princip alla länder i Europa. Att man lyfter in mer av lokala funktionaliteter i den så kallade W1 (Worldwide-versionen) är också oerhört positivt, även om communityn säkert hade uppskattat ett tydligt commitment med när man avser att flytta landspecifika delar till extensions som det så länge har pratats om.

Att man även agerar med det tydliga syftet att knyta samman Business Crentral med PowerPlattformenPowerBi Teams & Office365 gör att det blir än tydligare att Business Central har en unik position på ERTP-marknaden. Detta, tillsammans med Microsoft stora R&D-budget, gör att jag verkligen ser med tillförsikt på att vara Produktägare för ett av de största IISV Projekten för Business Central i Sverige Just nu – trots den speciella situation som råder för våra kunder.

image3.png

image4.png

Men hur kommer resandet att se ut efter Covid 19?

Under kvällar och luncher har CNN varit igång väldigt mycket, eftersom tisdagen innebar Presidentval i USA. Där har man rullat trailers för Richard Quest och hans program Business Traveller  i vilket det ställdes en grundläggande fråga: "WIll MICE survive Covid19?".  MICE, i detta sammanhanget, är inte en mus utan den internationella beteckningen för "Möten Incentives Konferenser Utställningar". Helt enkelt; det resande som man gör för att mötas och "samverka" i lite större kontexter.

Microsofts VD, Satya Nadella, har sagt att vi under början av Covid19 såg två års digitalisering på två månader  vilket är tydligt i det dagliga arbetet för många. Men för egen del har denna (och andra) konferenser understrukit svagheterna med att genomföra liknande evenemang på distans. I detta, och många andra fall, finns det deltagare från många/alla tidszoner på vår planet. Därtill är nätverkandet, där man möter andra partners leverantörer och även möjliga kunder, inte möjligt att återskapa och få till på ett bra sätt när man enbart har arrangemanget online/virtuellt.  Det var också en av de saker som tydliggjordes via Linkedin, att många av deltagarna insåg att det var svårt att få lika "bra interaktion" mellan deltagare som tidigare och att man helt enkelt saknade det fysiska mötet – som inte är möjligt att få till på samma sätt.

Sammantaget ser vi, trots dessa märkliga tider, ett utrymme för att bygga den bästa ISV-lösningen för resebranschen ovanpå Business Central. Med det sagt ser jag fram emot att delta på Directions Asia samt Directions EMEA under 2021 och hoppas att vi möts antingen i Bangkok eller Milano.

2020-11-07 12.29.56.jpg

 

Jobba med oss!

Alla jobb
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor