Emil Johansson

Emil Johansson

Chef Kundservice & Administration – Bilvision

Berätta lite om din resa på Bilvision?

Jag började på Bilvision i Maj 2012, var då den 6:e personen in på bolaget. Min huvudsakliga uppgift blev då att ansvara för supporten. Ganska snabbt efter att jag började fick jag ett utökat ansvar i form av att ta hand om fakturering och övriga administrativa uppgifter.

2013 förvärvade Bilvision, BNT Portalen, vilket skapade ett ökat ansvars för min del på supportsida, nu hade jag totalt ansvar för Bilvision och BNT Portalens support. Efter drygt 3 år själv i min roll anställdes min kollega Kristin som kom in och stöttade upp på support. Till en början agerade jag mentor för Kristin tills hon kommit in i Bilvision.

I takt med att Bilvision har vuxit tillsammans med min nyfikenhet att lära mig nya saker har gjort att jag idag har blivit produktägare för Ackrediteringsportalen tidigare BNT Portalen, vilket är ett produktutbud riktat mot verkstadssidan. Det känns som en utmanande men spännande roll, men samtidigt ett steg i rätt riktning.

Vad är det bästa med att jobba på Bilvision?

Att ha möjligheten att få planera sin dag själv och att företages filosofi är ”frihet under ansvar”. Andra delar jag uppskattar med att arbeta på Bilvision är att om man visar intresse så får man också mer avancerade och utmanande arbetsuppgifter. Känslan och attityden på kontoret är en annan viktig faktor tycker jag, kollegorna är mer ett kompisgäng än arbetskollegor.

Vad är de som driver dig i din yrkesroll?

Möjligheten att få lyssna på kunders behov och utifrån de vara kreativ och komma på lösningar som faktiskt underlättar kundens vardag och hjälper dem att spara tid och lösa problem.

Din roll idag, och hur ser en vardag ut?

Idag arbetar jag mycket med kundkontakt, kravställning till utvecklingsavdelningen, tidsplanering och prioritering av projekt, samt tittar jag mycket på vart vi är idag och vilken väg vi ska ta framåt med Ackrediteringsportalen. En annan del i min vardag är testning av nya funktioner. Utöver dem bitarna så är jag fortsatt ansvarig för fakturering, ansvarar nu även för månadsrapportering och statistikuppföljning till ledningsgruppen.   

Hur upplever du företagskulturen på Bilvision?  

Det jag uppskattar med att jobba på Bilvision är öppenheten och att det är en arbetsplats med högt i tak, att man uppmuntras att skratta och ha roligt på jobbet. En annan viktig pelare är att kollegorna är engagerade och strävar efter samma mål. Båda dem här sakerna är något som följt med ända sedan jag började på Bilvision.

emil.johansson@bilvision.se

Teamtailor

Employer branding från Teamtailor