Affärsorienterad VD till mjukvarubolag

Scroll to content

Till ett bolag i sydvästra Sverige söker vi nu en affärsorienterad VD. Vi söker efter en empatisk och inspirerande ledare som vill utveckla ett redan framgångsrikt mjukvarubolagdär fokus kommer ligga på affärsutveckling genom att driva internationell expansion. 

Varför oss 

I rollen som VD i bolaget får du möjlighet att med stor frihet och egen drivkraft utveckla ett redan framgångsrikt och väletablerat företag, med stor tillväxtpotential genom bland annat internationell expansion. Bolaget har haft en kontinuerlig tillväxt med bibehållen god lönsamhet. 

 Du blir del av en större mjukvarukoncern med ledande marknadspositioner och produkter, ett stort tillväxtfokus och en tydlig strategi som är under utrullning. 

 Om rollen 

Som VD för företaget ansvarar du initialt för att brygga den operativa övergången från ägarlett till ägarstyrtDu kommer att: 

  • Formulera och sätta målbild 
  • Vara resultatansvarig för hela verksamheten 
  • Aktivera och realisera målbilden genom att säkerställa rätt förutsättningar 
  • Personalansvar och ansvar för att stärka/vidareutveckla företagskulturen 
  • Aktivt bidra till att utveckla försäljningen, både i befintliga marknads- och kundsegment samt därutöver med ett tydligt fokus på internationell expansion  
  • Fortsätta utveckla företaget likt en entreprenör snarare än en förvaltare 

 Om dig

Vi tror att du tidigare haft en roll som VD för ett mindre IT-bolag (omkring 15-30 Milj SEK) eller innehaft en kommersiell roll inom IT-branschen. Oavsett vad är du en van och välmeriterad ledare. Vi ser det som starkt meriterande om du har erfarenhet från mjukvarubranschen. 

Ett tydligt mål med förvärvet av företaget är att utveckla det och få det att växa, med internationell expansion som en tydlig drivareDärför är det viktigt att du är mer ”lagd” åt affär och marknad än åt teknik och kod då du själv kommer var högst delaktig i den internationella expansionen. 

För att bli framgångsrik i rollen som VD har du en väl utvecklad empatisk förmåga både som person och ledare. Detta för att hantera en lyckad övergång från ett ägarlett bolag till ägarstyrt. Det är viktigt att du besitter förmågan att lyckas genom andra. Det vill säga vara den som sätter och kommunicerar tydliga mål och inspirerar ditt team att arbeta mot dem, tillsammans.  

Givet bolagets storlek och koncernstrukturen är det väldigt viktigt att du har en doer-mentalitet och värderar att få saker gjorda, för att komma framåt. Detta tillsammans med en stor portion grit kommer du lyckas med stöd från din chef och kollegor inom gruppen. 

Låter det intressant? 

Om detta verkar vara en spännande utmaning så ser gärna att du visar ditt intresse genom att söka tjänsten här!  

Frågor besvaras av vår HR Manager Johanna Müller-Wolf eller Chief People and Marketing OfficeMarcus Wigren. Initialt via mail. 

Om Progrits 

Progrits är en företagsgrupp med ledande nordiska mjukvarubolag. Vi består idag av ett drygt tiotal entreprenörsdrivna bolag som strävar efter konstant utveckling tillsammans med våra kunder. Vi utvecklar vår egen mjukvara och är verksamma inom huvudsakligen tre områden: Fordon, Resor och E-handel & Logistik. Vi är idag drygt 150 medarbetare i gruppen och omsätter ca. 200 MSEK. 

 Vi arbetar långsiktigt med en kombination av organisk utveckling och förvärv. Vi ser gärna att ett nytt bolag relaterar till koncernens befintliga innehav. På så sätt kan man som tillkommande både bidra och dra nytta av allt från teknisk kompetens till säljkanaler och gemensamma resurser på ett tydligare sätt. 

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Kultursk(r)att

Vår framgång bygger på att vi lyckas fånga upp och behålla engagerade medarbetare med eget driv, som vill ta ansvar och utvecklas. 

I sköna arbetsmiljöer med charmiga lokaler, olika personligheter och nationaliteter, samt väldigt mycket skratt. Tillsammans lyckas vi nästan jämt, även om förutsättningarna inte alltid är optimala.

Vi är seriösa, men inte på något sätt allvarliga!

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor